Category Archives: Nasze produkty

VESTIGIUM BASIC

(PREPARAT AKWARYSTYCZNY) Opis:

Vestigium Basic jest preparatem zawierającym odpowiednio dobrany zestaw dwunastu pierwiastków śladowych, niezbędnych roślinom do prawidłowego wzrostu i rozwoju. Substancje te są szybko wykorzystywane oraz łatwo ulegają procesom utleniania i wytrącania, dlatego tak ważne jest ich systematyczne uzupełnianie. Vestigium Basic może być stosowany samodzielnie lub razem z preparatem Micro Plus Basic co daje najlepsze rezultaty. Rozdzielenie różnych rodzajów związków odżywczych i stworzenie dwóch oddzielnych preparatów ułatwia systematycznie ich stosowanie bez obawy, że składniki wolniej wykorzystywane przez rośliny będą się kumulowały, podczas gdy inne zostaną szybko zużyte.

Sposób użycia:

Nawożenie należy dobrać odpowiednio do rodzaju i obsady prowadzonego zbiornika, typowo stosuje 1ml preparatu na 20 litrów wody (jedno naciśnięcie dozownika to około 1ml) 2 do 4 razy w tygodniu. W dniu w którym stosujemy Vestigium Basic nie stosujemy Micro Plus Basic. Zaleca się stosowanie preparatu z pozostałymi nawozami serii Basic: Nitrogenium, Phosphorus, Kalium, Macro Plus,  Micro Plus, Ferrum, Carbonium.

Inne informacje:

Produkt zachowuje swoje pełne właściwości w ciągu 18m-cy od daty produkcji (na opakowaniu). Po otwarciu przechowywać w ciemnym miejscu w temp. Poniżej 20oC, zużyć w przeciągu 12m-cy.

Chronić przed dziećmi! 

AQUA CONDIT

(PREPARAT AKWARYSTYCZNY)

Opis:

Wysokiej jakości preparat do uzdatniania wody wodociągowej na potrzeby akwarystyki. Natychmiast neutralizuje chlor i chloraminy przetwarzając je w nieszkodliwe substancje przyswajalne przez rośliny. Wiąże i unieszkodliwia jony metali ciężkich – m.in.: rtęć, ołów, kadm, miedź. Stabilizuje mikroelementy obecne w wodzie. Wzbogaca wodę o magnez i potas.

Sposób użycia:

1ml na 5litrów wody  (jedno naciśnięcie dozownika to około 1ml). Po podaniu preparatu należy odczekać przynajmniej 2 godziny z podawaniem nawozów mikroelementowych.

Inne informacje:

Produkt  zachowuje swoje pełne właściwości w ciągu 12m-cy od daty produkcji (na opakowaniu). Po otwarciu przechowywać w ciemnym miejscu w temp. Poniżej 20oC, zużyć w przeciągu 10-12m-cy

Chronić przed dziećmi! 

MAGNESIUM BASIC

(PREPARAT AKWARYSTYCZNY)

Opis:

Wydajny nawóz dla roślin akwariowych i wodnych, pozwalający na łatwe i szybkie uzupełnienie magnezu. Magnez jest składnikiem chlorofilu oraz ważnym aktywatorem enzymów, bierze udział  w wielu procesach zachodzących w komórkach roślinnych. źródłem magnezu w preparacie są sole organiczne i nieorganiczne. Zawiera również siarkę, chlor i węgiel organiczny. 1ml preparatu na 40 litrów wody w akwarium podnosi zawartość  Mg2+ o  0,25 mg/l.

Sposób użycia:

Nawożenie należy dobrać odpowiednio do rodzaju i obsady prowadzonego zbiornika, typowo stosuje 0,5-2ml preparatu na 40 litrów wody (jedno naciśnięcie dozownika to około 1ml) codziennie lub w razie potrzeby, kiedy wystąpią objawy niedoboru magnezu: żółknięcie liści, plamy chlorotyczne między żyłkami, brzegi liści mogą robić się białe, zahamowanie wzrostu. Najlepiej kontrolować poziom magnezu za pomocą odpowiednich testów. Optymalny przedział to 10mg/l do 25,0mg/l(ppm). Zaleca się stosowanie preparatu z pozostałymi nawozami serii Basic: Nitrogenium, Phosphorus, Kalium,Macro Plus, Vestigium,  Micro Plus, Ferrum, Carbonium

Inne informacje:

Produkt zachowuje swoje pełne właściwości w ciągu 18m-cy od daty produkcji (na opakowaniu). Po otwarciu przechowywać w ciemnym miejscu w temp. Poniżej 20oC, zużyć w przeciągu 12m-cy.

Chronić przed dziećmi! 

MACRO PLUS BASIC

(PREPARAT AKWARYSTYCZNY)

Opis:

Innowacyjny, odpowiednio zbilansowany, nawóz akwarystyczny zawierający makroelementy niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin. Preparat wyróżnia się niską zawartością siarczanów i chlorków oraz wysoką zawartością doskonale przyswajalnego potasu w postaci organicznej. Dzięki znikomej zawartości siarczanów nie powoduje zakwaszania podłoża w akwariach. Zawiera również w swoim składzie magnez  oraz węgiel organiczny. 1ml preparatu na 40 litrów wody w akwarium podnosi zawartość: NO3  o 1,00 mg/l, PO43- o  0,15 mg/l, K+ o 1,10 mg/l, Mg2+ o  0,08 mg/l, C(węgiel całkowity) o 0,12mg/l; co odpowiada równoważnej ilości 0,44mg/l CO2.

Sposób użycia:

Nawożenie należy dobrać odpowiednio do rodzaju i obsady prowadzonego zbiornika, typowo stosuje się 0,5-3ml preparatu na 40 litrów codziennie  lub w razie potrzeby, kiedy wystąpią objawy niedoborów. Najlepiej kontrolować poziom makroelementów za pomocą odpowiednich testów. Zaleca się stosowanie preparatu z pozostałymi nawozami serii Basic: Phosphorus, Kalium, Magnesium, Vestigium,  Micro Plus, Ferrum, Carbonium.

Inne informacje:

Produkt zachowuje swoje pełne właściwości w ciągu 18m-cy od daty produkcji (na opakowaniu). Po otwarciu przechowywać w ciemnym miejscu w temp. Poniżej 20oC, zużyć w przeciągu 12m-cy.

Chronić przed dziećmi! 

PLANTA GO FERRO V

(PREPARAT AKWARYSTYCZNY)

Opis:

Żelazo zaliczane jest do mikroelementów, jego zawartość w suchej masie rośliny wynosi ok. 100 mg/kg. Pierwiastek ten jest niezbędny do syntezy chlorofilu, jest składnikiem niektórych białek, bierze również udział w procesie oddychania komórkowego. Żelazo pod względem mobilności zaliczane jest do pierwiastków pośrednich. Objawy jego niedoboru pojawiają się najpierw na młodych liściach, czasem mogą jednak dotyczyć także starszych. Żelazo pobierane jest przez rośliny jako jon Fe2+ lub Fe3+ (korzystniejsze termodynamicznie dla roślin jest pobieranie żelaza dwuwartościowego). Zawartość Fe w wodzie wodociągowej jest zazwyczaj bardzo niska, co w połączeniu z silną tendencją do wytrącania się tych jonów sprawia, że niedobory żelaza występują w akwariach roślinnych bardzo często.

PLANTA GO FERRO V to wysoko skoncentrowany (10 000 mg/l ) nawóz akwarystyczny zawierający jony żelaza na drugim stopniu utlenienia (Fe2+), bazą preparatu jest glukonian żelaza, który w przeciwieństwie do chelatów EDTA itp. łatwo ulega przemianom biologicznym i nie stanowi obciążenia zbiornika. Zalecany do stosowania w przypadkach, kiedy zapotrzebowanie na żelazo przekracza ilości, których są w stanie dostarczyć preparaty mikro elementowe lub w zbiorniku dojdzie do silnego deficytu tego pierwiastka (co objawia się między innymi żółknięciem tkanki liściowej, skróceniem lub nadmiernym wydłużeniem się pędów). Produkt nie zawiera fosforanów ani azotanów. Żelazo zawarte w preparacie to żelazo II-wartościowe łatwiej przyswajalnej dla roślin niż kompleksy kwasu wersenowego (EDTA)  i jego pochodnych połączonym z jonem żelazowym (Fe3+). Ponieważ rośliny przyswajają jony dwuwartościowe, przekształcenie jonów Fe3+ w dostępną dla nich postać wymaga zużytkowania dodatkowej energii.

Sposób użycia:

Nawożenie należy dobrać do rodzaju i obsady prowadzonego zbiornika. 1ml na każde 50l wody w zbiorniku dostarcza  żelaza w ilości 0,2 mg/l. (jedno naciśnięcie dozownika – 1ml) Do sprawdzania stężenia żelaza zaleca się stosowanie testów akwarystycznych. Stężenie optymalne w granicach 0,1mg/l do 0,5mg/l(ppm) Preparat podawać w miejscu wypływu wody z filtra.

1 2 3