PLANTA GO FERRO V

(PREPARAT AKWARYSTYCZNY)

Opis:

Żelazo zaliczane jest do mikroelementów, jego zawartość w suchej masie rośliny wynosi ok. 100 mg/kg. Pierwiastek ten jest niezbędny do syntezy chlorofilu, jest składnikiem niektórych białek, bierze również udział w procesie oddychania komórkowego. Żelazo pod względem mobilności zaliczane jest do pierwiastków pośrednich. Objawy jego niedoboru pojawiają się najpierw na młodych liściach, czasem mogą jednak dotyczyć także starszych. Żelazo pobierane jest przez rośliny jako jon Fe2+ lub Fe3+ (korzystniejsze termodynamicznie dla roślin jest pobieranie żelaza dwuwartościowego). Zawartość Fe w wodzie wodociągowej jest zazwyczaj bardzo niska, co w połączeniu z silną tendencją do wytrącania się tych jonów sprawia, że niedobory żelaza występują w akwariach roślinnych bardzo często.

PLANTA GO FERRO V to wysoko skoncentrowany (10 000 mg/l ) nawóz akwarystyczny zawierający jony żelaza na drugim stopniu utlenienia (Fe2+), bazą preparatu jest glukonian żelaza, który w przeciwieństwie do chelatów EDTA itp. łatwo ulega przemianom biologicznym i nie stanowi obciążenia zbiornika. Zalecany do stosowania w przypadkach, kiedy zapotrzebowanie na żelazo przekracza ilości, których są w stanie dostarczyć preparaty mikro elementowe lub w zbiorniku dojdzie do silnego deficytu tego pierwiastka (co objawia się między innymi żółknięciem tkanki liściowej, skróceniem lub nadmiernym wydłużeniem się pędów). Produkt nie zawiera fosforanów ani azotanów. Żelazo zawarte w preparacie to żelazo II-wartościowe łatwiej przyswajalnej dla roślin niż kompleksy kwasu wersenowego (EDTA)  i jego pochodnych połączonym z jonem żelazowym (Fe3+). Ponieważ rośliny przyswajają jony dwuwartościowe, przekształcenie jonów Fe3+ w dostępną dla nich postać wymaga zużytkowania dodatkowej energii.

Sposób użycia:

Nawożenie należy dobrać do rodzaju i obsady prowadzonego zbiornika. 1ml na każde 50l wody w zbiorniku dostarcza  żelaza w ilości 0,2 mg/l. (jedno naciśnięcie dozownika – 1ml) Do sprawdzania stężenia żelaza zaleca się stosowanie testów akwarystycznych. Stężenie optymalne w granicach 0,1mg/l do 0,5mg/l(ppm) Preparat podawać w miejscu wypływu wody z filtra.